maanantai 25. helmikuuta 2013

Anashuya visited Helsinki temple/Anashuya vieraili Helsingin temppelissä

Anashuya visited Helsinki temple/Anashuya vieraili Helsingin temppelissä:

We did the Yagna and Abhishekam ceremonies guided by Anashuya.

Teimme Anashuyan opastuksella Yagna ja Apishekam seremoniat.

Thanks Anashuya

Bhakti Marga Finland

perjantai 22. helmikuuta 2013

A story of a boy/Tarina pojasta

A story of a boy/Tarina pojasta:

In english:
There was one little boy living with his mother in the forest. To go to school he had to cross the forest, to get to the school in the town. Every day when he returned back from school, he said to his mother 'I have so much fear, I'm scared when I'm walking toward the school or when I'm returning.'

The mother was very sad, because only the mother and the son were there, the father having died. S...o the mother said to the child, 'Well, you should not be scared, because in this forest you have your brother who lives in the forest. Whenever you need him - his name is Gopal - call him, he will come to you.'

The next morning, the mother brought the child to the door and the child started to walk. As he was walking in the forest, he was very scared and he started calling "Gopal, Gopal, Gopal, my brother, where are you? Why don't you come?' This call was so much from his heart that the Lord could not resist coming. Like that, every day he went to the school and returned, Krishna would be with him.

One day, the headmaster said that his birthday was the next day and that everybody had to bring him something. Everybody brought something, but this boy didn't have anything to bring for the headmaster. He asked Gopal, saying, 'Gopal, you know, today is the birthday of my headmaster. I don't know what to give him.' So Krishna gave him a pot of butter.

He brought this pot to the school and gave it to the headmaster and the headmaster said 'Well, distribute it to everybody', and as much as they would distribute it, it would never get empty. The headmaster said 'Where did you get this pot? It's a magic pot.' Then the boy said to the headmaster 'My brother gave it to me,' and they said 'Your brother? You don't have any brother.' He said 'No, I have a brother. His name is Gopal and He lives in the forest.' They said, 'You are lying. Let's go and see.'

They went in the forest and they saw him talking to Gopal, to Krishna, but nobody else could see and they said to him 'You are...


Suomeksi:
Olipa kerran eräs pieni poika joka asusteli äitinsä kanssa metsässä. Päästäkseen kouluun ja kaupungille oli hänen kuljettava läpi metsikön. Joka päivä hänen palatessaan koulusta, hän sanoi äidilleen pelkäävänsä paljon, kulkiessaan kouluun ja palatessaan metsän halki kotiin.

Äiti oli erittäin surullinen koska hän eli yksin pojan kanssa ja pojan isä oli jo kuollut. Joten äiti sanoi lapselleen, 'sinun ei tule pelätä, koska tuossa metsässä on veljesi joka asuu siellä. Aina kun tarvitset häntä - niin hänen nimensä on Gopal - kutsu häntä, niin hän tulee luoksesi.'

Seuraavana aamuna, äiti saattoi poikansa ulko-ovelle ja lapsi alkoi kävellä. Kävellessään metsässä oli hän erittäin peloissaan ja hän alkoi kutsumaan 'Gopal, Gopal, Gopal, veljeni, missä olet? Miksi et tule?' Tämä kutsu oli suoraan hänen sydämestä ja Jumala ei voinut sitä vastustaa. Kuten nytkin, joka päivä mennessään kouluun ja palatessaan kotiin, Krishna oli hänen kanssaan.

Eräänä päivä, rehtori sanoi että huomenna on hänen syntymäpäivä ja kaikkien olisi tuotava jotain hänelle. Kaikki toivat jotain, mutta pojalla ei ollut mitään annettavaa rehtorille. Hän pyysi Gopalalta, sanoen, 'Gopal, sinä tiedät, että tänään on rehtorin syntymäpäivä. En tiedä mitä antaisin hänelle.' Joten Krishna antoi hänelle purkin voita vietäväksi lahjaksi.

Hän vei tämän purkin koululle ja antoi sen rehtorille ja rehtori sanoi 'Hienoa, jakakaa siitä kaikille', ja kuinka paljonkin he siitä jakoivat muille, ei purkki koskaan tyhjentynyt. Rehtori kysyi 'mistä olet saanut tämän purkin? Se on taika purkki.' Sitten poika kertoi rehtorille 'veljeni antoi sen minulle,' ja muut totesivat yhteen ääneen 'sinun veljesi? Eihän sinulla ole veljeä.' Hän sanoi 'ei, kyllä minulla on veli. Hänen nimensä on Gopal ja Hän asuu metsässä.' Muut sanoivat, 'sinä valehtelet. Mennään metsään katsomaan.'

He menivät metsään ja kaikki kuulivat hänen puhuvan Gopalille, Krishnalle, mutta kukaan muu ei kyennyt näkemään Häntä ja he sanoivat pojalle 'Sinä olet...

-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

lauantai 16. helmikuuta 2013

Fresh air to our mind/Mielen raikkautta

Fresh air to our mind/Mielen raikkautta:

In english:
"You see when we are first in love, when you meet somebody you are very much in love and this is a trace of the real Love. You forget about yourself and you are always thinking about that love in whatever you do, wherever you are. Constantly in the mind, that person is wondering what the other person is doing and where that person is. You will do everything to have that connection with the person. That is the trace of pure Love inside man.

However when it becomes routine, you forget about that Love. That's why it's important to open the windows of the mind and let some fresh air in. In a house with all the windows closed, you get stuffy, no? The thing is, when there are too many old thoughts in the mind, particularly narrow minded ones, after some time, it starts to get stuffy. This is why sometimes you say you can't breathe anymore and so what you must do is open up.

Open up your mind, let it have fresh air inside and you will see that the Love that you felt has never gone away. This Love is always there inside you, inside your heart. It's just that the mind, with all the business of the world, forgets about it."


Suomeksi:
"Ymmärrätkö kun rakastumme, kun sinä tapaat jonkun johon rakastut paljon, on tämä häivähdys todellisesta Rakkaudesta. Sinä unohdat itsesi ja ajattelet vain rakkautta mitä tahansa sitten teetkin tai missä oletkin. Pidät hänet jatkuvasti mielessäsi ja mietit mitä hän tälläkin hetkellä tekee ja missä hän on. Teet kaikkesi pitääksesi yhteyden häneen katkeamattomana. Tämä on se häivähdys todellisesta Rakkaudesta sisälläsi.

Kuitenkin jos toisesta tulee itsestäänselvyys ja rutiininomainen, tällöin olet unohtanut mitä Rakkaus on. Siksi on tärkeätä avata mielen ikkunat ja päästää raikasta ilmaa sisälle. Talossa kaikki ikkunat suljettuina, sinulle tulee tunkkainen olo, ei? Asianlaitahan on niin, että kun meillä on liikaa vanhoja ajatuksia mielessämme, varsinkin mieltä rajoittavia ajatuksia, jonkun ajan päästä alamme olla mieleltämme tunkkaisia näiden rajoittavien ajatustemme kanssa. Siksi toisinaan sanot ettet voi enää hengittää ja sinun on annettava mielesi uusiutua.

Anna mielesi uusiutua, päästä raikas ilma sisälle ja huomaat ettei kokemasi Rakkaus olekaan koskaan ollutkaan poissa. Rakkaus on aina sisälläsi, sydämessäsi. Se on vain mielesi, kaiken kiireiden keskellä, joka unohtaa sen."

-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

perjantai 15. helmikuuta 2013

A story of becoming a great artist/Tarina suureksi taitelijaksi tulemisesta

A story of becoming a great artist/Tarina suureksi taitelijaksi tulemisesta:

In english:
Once there was a boy, who was studying sculpture. His father was his teacher and he was a well-known sculptor. He was studying and after some time the father said 'My son, now it's time for you to go and study further in the school.' So he went to a college to study and he became very, very good in the art of sculting and everybody was flattering him - everybody. Whenever he would make a beautiful statue, everybody was flattering him, saying 'Oh, your statue is so perfect, so good', but when he showed the statue to the father, the father would always find something negative in the sculpture. Even if those people would say it's perfect, it's very beautiful, the father would say 'No, it's wrong.'

After years and years, the son started to think 'Why does my father always say that I have some defect in the statues?' So, one day an idea crossed his mind. He said to one of his closest friends, 'Here, I have sculpted this beautiful statue. I would like you to bring it to my father and say that you have sculpted this statue and I will hide and I will listen.'

So the friend brought the statue to the father of the boy and when the father saw the statue, such such beauty, such finesse in the statue, he started praising the sculpture and also the sculptor. He said for sure whoever had sculpted this statue should be a very great artist. As he was praising, the son came out from hiding and said 'Father, I sculpted the statue. You always find defects in my statues yet right now you are praising this statue. Tell me, now what do you see as a defect in the statue?'

Then the father said 'Ok, my son. Now, it's time for you to know the truth.' He said 'The statues you have carved were always perfect, but I have never told you. From the beginning they were perfect, they were very good, but I have never told you that it is very good, so that your ego and pride would not stop you. Today who you are is because every time I have said there was a defect, you have tried to improve...'


Suomeksi:
Olipa kerran poika, joka opiskeli kuvanveistoa. Opettajana toimi hänen oma isänsä ja joka oli hyvin tunnettu kuvanveistäjä. Hän opiskeli isänsä opissa ja jonkin ajan kuluttua, hänen isänsä sanoi 'Poikani, nyt sinun on aika aloittaa jatko-opiskelut koulussa. 'Niin hän lähti yliopistoon opiskelemaan ja hänestä tuli erittäin, erittäin hyvä kuvanveisto taiteen tekijä ja kaikki kehuivat häntä - kaikki. Aina kun hän teki kauniin patsaan, kaikki kehuivat häntä, sanomalla 'Oh, sinun patsaasi on täydellinen, niin hyvä', mutta näyttäessään sitä isälleen, löysi isä kuvaveistoksesta aina jotain huonoa. Vaikkakin toiset ihmiset olivat sanoneet niiden olevan täydellisiä, todella kauniita, silti isä sanoisi 'Ei, tämä on väärin'.

Vuosien jälkeen, poika alkoi miettiä 'Miksi isä aina sanoi patsaissa olevan jotain vikoja?' Siksi, eräänä päivänä pojan mieleen tuli ajatus. Hän sanoi yhdelle läheiselle ystävälleen, 'Tässä, olen veistänyt tämän kauniin patsaan. Haluaisin, että viet sen isälleni ja kerrot tehneesi sen ja minä piiloudun kuuntelemaan, mitä hän siitä sanoo.'

Sitten ystävä vei patsaan pojan isälle ja kun isä näki patsaan, niin niin kaunis, niin taidokkaasti tehty patsas, hän alkoi kehua kuvaveistosta ja kuvanveistäjää. Hän sanoi vakuuttuneensa siitä, että kuka kuvaveistoksen sitten oli tehnytkin, tulee hänen olla suuri taiteilija. Kun hän jatkoi kehumistaan, hänen poikansa tuli esiin piilostaan ja sanoi 'Isä, minä olen veistänyt patsaan. Sinä löydät aina vikoja minun tekemistä patsaista ja nyt kehut tätä patsasta. Kerro minulle nyt mitä vikoja näet tässä patsaassa?'

Tällöin isä sanoi 'Ok, poikani. Nyt on sinun oikea aika saada tietää totuus.' Hän sanoi 'Veistämäsi patsaat ovat kaikki olleet täydellisiä, mutta sitä en ole sinulle koskaan kertonut. Alusta alkaen ovat ne olleet täydellisiä, ne olivat erittäin hyvin tehtyjä, mutta en ole koskaan sanonut niiden olevan erittäin hyviä, jottei sinun egosi ja ylpeytesi pysäyttäisi sinun kehitystäsi kuvanveistäjänä. Se mitkä taidot omaat tällä hetkellä kuvanveistäjänä, johtuu siitä kun olen löytänyt vikoja sinun kuvanveistoksistasi, näin olet pyrkinyt kokoajan parantamaan töitäsi...'

-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Humanhood true nature/Ihmisyyden todellinen olemus

Humankind true nature/Ihmisyyden todellinen olemus:

"All the misery that you see outside, the responsible is one's own mind. If the mind, the thoughts you have, will be pure, there will not be such misery. In this world, humans think that they are only humans, and they enjoy this humanhood. Very often they forget that behind this humanhood there is also divinity. To reach this, they should not have fear, as it is your true nature, what you really are."


"Kaiken kärsimyksen minkä näet ulkopuolellasi, on jokaisen oma mieli siitä vastuussa. Jos mieli, kaikki ne ajatukset jotka sinulla mielessäsi on, ovat puhtaita, tällöin ei kärsimystä ole ollenkaan. Tässä maailmassa, ihmiset ajattelevat olevansa pelkästään ihmisiä ja he nauttivat tästä ihmisyydestä. Hyvin usein he unohtavat, että kaiken tämän ihmisyyden takana on myös Jumaluus. Tavoittaaksen tämän, heidän ei tule pelätä, koska tämä on meidän todellinen olemuksemme, se mitä me oikeasti olemme."

-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

tiistai 12. helmikuuta 2013

Awake Love inside yourself/Herätä Rakkaus sisälläsi

Awake Love inside yourself/Herätä Rakkaus sisälläsi:

"Don't make yourself weak by focusing on your negativity, but awaken this strength inside of you. Awaken this Love inside of you and let it grow, as hard as it can be on the outside sometimes, because life is not always in a straight line.

There are ups and downs, but how you see it and how you take it contributes a lot to your spiritual growth and to the peace of your mind. When the mind is darkened, you lose this peace and when you lose peace of mind, you lose everything. When you lose peace of mind, even telling you to concentrate or to meditate will not help. Attain this peace and be happy - not a superficial happiness, but an innermost happiness."


"Älä tee itsestäsi heikkoa, keskittymällä omaan negatiivisuuteesi, vaan herätä voima sisälläsi. Herätä Rakkaus sisälläsi ja anna sen kasvaa, koska sen ulkopuolella elämä voi olla joskus raskasta ja elämässä ei aina pääse suorinta tietä.

On ylä- ja alamäkiä, mutta se kuinka osaat niitä käsitellä, riippuu paljon omasta henkisestä kasvustasi ja mielenrauhastasi. Kun mielesi on epäharmoniassa(pimeydessä), menetät helposti mielenrauhan ja kun sen menetät, sinä menetät kaiken. Kun menetät mielenrauhasi, vaikka kehottaisin sinua keskittymään ja mietiskelemään, ei se auta. Saavuta ja ylläpidä mielerauhaasi ja ole onnellinen - ei pintapuolista onnea, vaan sisimpäsi onnea ja iloa."
-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

maanantai 11. helmikuuta 2013

The Divine sweetness/Jumalallinen ihanuus

The Divine sweetness/Jumalallinen ihanuus:

"If I like something, I don't expect you to like it also. Let's say I love mangos. I know that a lot of Europeans don't like mangos at all and I can't force you to love them, just because it is pleasant for me. It is the same way with sadhana. Not everybody has to have the same sadhana.

If you follow your path, you have your own sadhana. Enjoy it and love it! That's what will bring you closer and closer to your real Self. That is what will awaken this deep longing for the Divine, because once you have tasted this sweetness of the Divine, you will want more and more."


"Jos pidän jostakin, en odota että sinä pitäisit siitä. Sanotaan, että rakastan mango hedelmiä. Tiedän, että useat Eurooppalaiset eivät pidä mango hedelmistä ja en voi pakottaa heitä rakastamaan niitä, vain siksi koska se olisi minulle miellyttävää. Tämä pätee myös henkisissä harjoituksissa(sadhana). Kaikilla ei tule olla samat henkiset harjoitukset.

Jos kuljet omaa henkistä kasvun polkuasi, on sinulla myös omat henkiset harjoitukset. Nauti siitä ja rakasta sitä! Tämä vie sinua enemmän ja enemmän lähemmäksi todellista Itseäsi. Se herättää juuri tämän syvän kaipauksen Jumaluuteen, koska kun olet kerran saanut maistaa Jumaluuden ihanuutta, saa se sinut haluamaan sitä enemmän ja enemmän."
-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland

perjantai 8. helmikuuta 2013

OM Healing in Jogaschool Shanti/OM Healing Joogakoulu Shantissa

OM Healing in Jogaschool Shanti/OM Healing Joogakoulu Shantissa:

OM Healing is ongoing every thursday in Jogaschool Shanti. We have also seen many newcomers in OM Healing and for us organizers it is rewarding to have so many people chanting OM sound together.

More about OM Healing in Jogaschool Shanti

OM Healing on ollut joka torstai Joogakoulu Shantissa. Ryhmässä on myös saatu nähdä paljon uusia tulokkaita ja se on ollut meille järjestäjille palkitsevaa nähdä niin monta henkilöä toistamassa yhdessä OM äännettä.

Lisää Joogakoulu Shantin OM Healingstä

Bhakti Marga Finland

keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Muodosta muodottomaan – nimellisestä nimettömään

Muodosta muodottomaan – nimellisestä nimettömään:

Istu hiljaa ja aloita sisäisesti keskustelu Jumalallisen kanssa. Koska se vain hiljaisuus missä voit kontrolloida ajatuksia. Puhu vähemmän - koska ihmiset jotka puhuvat ja puhuvat - he vain juoksevat pakoon. He pelkäävät katsoa totuutta, siksi he puhuvat ja puhuvat. He puhuvat ilman, että tietävät mistä puhuvat. Jos haluat sisäisesti aloittaa kommunikaation Jumalallisen kanssa, ole niin hiljaa kuin vain voit. Mutta jos haluat aloittaa kommunikaation ihmisten kanssa, jatka puhumista! Tiedätkö kuinka kaunista on kuunnella sisäisesti Jumalallista? Se on kaunein asia; Koska sanat ovat rajalliset en voi sanoin edes ilmaista sitä. Kuten sanoin eilen, "muodollisesta muodottomaan, nimellisestä nimettömään." Tämä on Jumalallinen jokaisessa teissä. Olla aina tässä paikassa, olla aina tässä tietoisuudessa ja huomata ettet ole erillinen Jumalasta....se on hyvin kaunista, se on täyttä! Aina kun teet jotain siellä on aina täyttymätön kohta tai aukko sinussa, jotain joka on tyytymätön. Mutta kun löydät - kun löydät todellisuuden sinusta - mitä tahansa teet - tyytyväisyys on täydellistä!
-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Karani

tiistai 5. helmikuuta 2013

On korkea aika muuttaa mielensä; se miten näemme asiat

On korkea aika muuttaa mielensä; se miten näemme asiat:

Jos olette kaikki yhdessä, kukaan ei voi tehdä mitään teille, mutta jos olette toinen toisianne vastaan, silloin mikään ei toimi. Evankeliumissa, Kristus näytti myös, että meillä tulee olla ´nöyryyttä´ toinen toisiamme kohtaan, ymmärrystä toisiamme kohtaan, Rakkautta toisiamme kohtaan. Rakkaus on siellä, mutta hyvin usein ymmärrys ei ole. Niin, tämän myös kaikkitietävä Kristus osoitti: että Hän tiesi kaiken, mitä oli tapahtumassa ja mitä tapahtuisi etukäteen, mutta hänen tuli myös täyttää se mikä oli kirjoitettu Raamatussa; mitä Jumala oli puhunut profeetoille: Hänen oli täytettävä se. Mutta siellä oli odotuksia Jeesuksen opetuslapsien joukossa miten Mestarin tulisi olla: monet heistä odottivat Jeesuksen olevan suuri Mestari, joka tulisi ja nostaisi kaiken alas ja rakentaisi jotain uutta. Jos on tälläisiä odotuksia opetuslasten keskuudessa, sitten kun se ei olekaan näin, heistä tuntuu pahalta. Tästä syystä Judas meni ja petti Kristuksen. He odottivat, että "Oh, Hän tekee tämän ja Hän tekee tämän", mutta silti Jeesus tiesi mikä Hänen työnsä oli. Hän tiesi Hänen velvollisuutensa. Hän tiesi mistä syystä Hän oli inkarnoitunut ja Hän teki sen mukaisesti työnsä. Mutta silti opetuslapset eivät tienneet mikä heidän velvollisuutensa oli. Mutta silti he luulivat tietävänsä, mutta sitten kun he tajusivat virheensä, se oli liian myöhäistä. Hyvin usein - se tapahtuu kaikille, todella, ei vain Jeesuksen opetuslapsille, tiedäthän - mutta kun menet Mestarin luo, Opettajan luo, mielessäsi sinä jo odotat tiettyjä asioita. Luot jo mielessäsi "Oh, tiedätte, että opettaja tekee sitä ja tätä minulle, Hän kertoo minulle tätä ja tuota ja tämän imarrellakseen minua". Olet jo luonut sen mielessäsi, mutta jos mielessäsi sinulla on jo jotain odotuksia, niin vaikka Mestari puhuisi sinulle kymmenen kertaa, sinä et kuulisi mitään. Helppo esimerkki: viime viikolla, kun matkustin, he soittivat minulle ja joku kysyi minulta jotain. Puoli tuntia selitin tälle henkilölle "Pyydän, älä tee tätä!" Mutta henkilö ei kuunnellut. Mitä voit tehdä? Ei, et voi tehdä mitään? Pritala nautti tästä. Hän sanoi: "No, älä huolehdi. Hän ei koskaan tule kuuntelemaan, koska katso tapaa jolla hän puhuu, hän ei koskaan kuuntele mitään". Joten "OK - sanoin - katso, en voi tehdä mitään. Voin vain rukoilla puolestasi". Ja henkilö teki sen mitä sanoin ettei hän tekisi. Ja tietysti, tulokset eivät olleet sitä mitä henkilö odotti. Mutta näin se on, tiedäthän. Ihmiset aina luulevat tietävänsä paremmin. Mutta, jos tiedät paremmin, miksi kysyt? Jos et tiedä, silloin kysy, silloin voit vastaanottaa sen. Voit ottaa neuvoja ja hyväksyä sen ja muuttua, mutta jos et voi, älä kysy! Jos et ole valmis muuttumaan, älä kysy. Mitä hyötyä sitten on kysyä? Sama oli opetuslapsilla, edes 2000 vuodessa mikään ei ole muuttunut - sama petos, sama menettelytapa. Kun luen tämän osan Raamatusta, evankeliumin, ja katson omaa elämääni, se on niin samanlainen. Siksi, lukiessani sitä, nauroin sille, tiedäthän. Joka vuosi, kun luen sitä, nauran, koska se on täydellisesti niin, tiedäthän. Ja ihmiset eivät muutu, kuten sanoin, niin kauan kun he eivät sano itselleen "Haluan todella muuttua - Minä haluan muuttua", vasta silloin he muuttuvat. Sitten voit kehittää sisäistä voimaasi, missä oikeasti todella voit muuttua. Tiedä yksi asia: maailma ei ole sama. Kaksikymmentä vuotta sitten ja nyt, on erilaista. Kaksituhatta vuotta sitten ja nyt, on erilaista. Ja seuraavina lähivuosina, se tulee olemaan erilainen. Kun katsomme luontoa, Luontoäiti reagoi sillä tavoin, että sitä ei ole ilahduttavaa katsoa. Mutta kun me katsomme ihmisiä, tapaa jolla he reagoivat se on jopa pahempaa, kuin epämiellyttävää nähdä. On korkea aika muuttaa mielensä; tapaa millä näemme asiat. On jo aika katsoa itseämme ja sanoa "Mitä voin muuttaa? Mitä olen valmis muuttamaan?" Ja sanon: "Jos todella haluat Rakastaa Jumalaa", koska monet ihmiset kantavat merkkiä ´Rakastan Jumalaa´, mutta todellisuudessa he eivät rakasta. He vain haluavat jotain Jumalan laatua. He vain saada ja saada ja saada Jumalalta, mutta he eivät todella halua vastaanottaa ja ilmentää Herraa sisälleen, Jumalallista itsessään. Ja sanon sinulle: jos yksilö ei halua muuttua, Luontoäiti laittaa heidät muuttumaan. Joskus jos he eivät halua muuttua tietyllä tavalla, Luonto reagoi toisella tavalla - joskus kivuliaalla, mutta siellä on muutos. Niin, tämän evankeliumin kanssa, oppikaamme miten tulla nöyriksi kuten Kristus. Oppikaamme vilpittömästi rakastamaan toinen toisiamme. Oppikaamme olemaan ykseydessä toistemme kanssa. Rakentakaamme yksi perhe. Kuten Sanskritissa sanotaan: Vasudeva Kutumbakam, joka tarkoittaa. "koko maailma on yksi kokonainen perhe". Ja rauha voi tulla ensin sinuun ja kauttasi kaikkialle, vain kun olet ykseydessä yhdessä. Kun työskentelet yhdessä toisten kanssa, olet vahvempi. Mutta jos työskentelet toisia vastaan, sinä olet se heikko.
-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Karani

maanantai 4. helmikuuta 2013

Sri Swami Vishwananda Quotes in Facebook

Sri Swami Vishwananda Quotes in Facebook:

A message from from Sri Swami Vishwananda Quotes Facebook page administrator : If you enjoy Swami's quotes and his teachings, please help his mission by sharing this page.

"My mission is to spread love. Divine love. This is the main base of my mission- to open up the hearts of people. You see: the word 'Love' itself has so many meanings nowadays, that people have forgotten the true aspect of Love. The unconditional Love. And that is what will change the world. All the other forms of Love have expectations. But when one feels this real Love inside one’s heart, it’s beyond all expectations. And only with this Love peace can be restored."


Viesti Sri Swami Vishwananda Quotes Facebook sivuston ylläpitäjältä: Jos pidät Sri Swami Vishwanandan sanomasta ja opeista, ole ystävällinen ja auta meitä hänen kutsumuksessaan jakamalla tätä sivustoa kanssaihmisille.

"Minun kutsumukseni on jakaa Rakkautta ja levittää ihmisten tietoisuuteen Rakkauden sanomaa, Jumalallista Rakkautta. Tämä on se todellinen perusta kutsumukselleni, avata ihmisten sydämet. Katsokaa: sanalla 'Rakkaus' on nykypäivänä monta merkitystä ja ihmiset ovat unohtaneet sen todellisen ilmentymän, ehdottoman Rakkauden ilmentymän. Tämä ilmentymä Rakkaudesta on se joka muuttaa maailman. Muut Rakkauden muodot sisältävät odotuksia ja ehdollistamista. Kun tunnet sisälläsi tämän todellisen Rakkauden, on sydämesi kaiken ehdollistumien ja odotusten yäpuolella. Ainoastaan tämän Rakkauden avulla voidaan saavuttaa rauha."
-Sri Swami Vishwananda-

Käännös: Bhakti Marga Finland